Dodanie Google Maps do PrestaShop


W tym artykule przedstawimy jak dodać mapkę Google Maps na stronę kontaktu sklepu PrestaShop w wersjach 1.7+.

Do wdrożenia będzie nam potrzebny klient ftp (np. Filezilla) z możliwością edycji plików na serwerze.

prestashop google maps

W pierwszym kroku edytujemy plik contact.tpl znajdujący się w katalogu themes/TWÓJ_SZABLON/templates/contact.tpl. Gdzie TWÓJ_SZABLON to katalog szablonu PrestaShop, w którym chcesz żeby mapka się wyświetlała.
Jeśli nie wiesz z jakiego szablonu korzystasz, to wejdź do panelu administracyjnego i sprawdź to w zakładce Wygląd->Szablony->Twoj obecny szablon.
W miejscu gdzie chcemy żeby wyświetlała się mapka wklejmy poniższy kod. W tym przypadku jest to w bloku contentu block name=page_content

<section id="contact-map">
  <div class="row">  
    <div class="col-12">
      <div id="googleMap" style="width:100%;height:400px"></div>
    </div> 
  </div>  
</section>prestashop google maps
Trzecia linia ustawia szerokość na maksymalną liczbę kolumn (col-12) przy wszystkich rozdzielczościach. W czwartej lini definiujemy gdzie znajdzie się mapa googla.


Kolejnym krokiem jest dodanie bibliotek javascriptowych. Biblioteka map będzie automatycznie ściągana z serwerów Googla, natomiast konkretne ustawienia znajdą się w pliku google-map-contact.js, który znajdzie się pod ścieżką themes/TWÓJ_SZABLON/assets/js/google-map-contact.js. Tworzymy plik we wskazanej lokalizacji i dodajemy poniższy kod.

function myMap() {

  var myLatLng = {lat: 50.0928392, lng: 19.9244297};
  var mapOptions = {
    zoom: 15,
    center: myLatLng
  }

  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('googleMap'), mapOptions);

  var contentString = '<div id="content">' +
      '<h3>PrestaPros</h3>' +
      '<p>' +
      '30-067 Kraków ul. Piastowska 44/4<br>' +
      'tel. (+48)574 887 340<br>' +
      '</p>' +
      '</div>';

  var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
    content: contentString
  });

  var marker = new google.maps.Marker({
    position: myLatLng,
//    icon: '/img/marker.png',
//    title: 'Hello World!'
  });

  marker.addListener('click', function () {
    infowindow.open(map, marker);
  });

  marker.setMap(map);
}Podstawowe dane, które należy spersonalizować w powyższym kodzie, to obiekt myLatLng, w którym należy zmienić koordynaty na swoje (można je zczytać z Google Maps),  contentString, w którym podajemy dane naszego sklepu PrestaShop oraz opcjonalnie podanie ścieżki do markera jeśli chcemy go zastąpić inną ikoną (u nas wykomentowane).

W celu dodania plików javascriptowych do widoku strony kontaktu, nadpisujemy ContactController. W tym celu wchodzimy lub – jeśli nie ma – tworzymy ścieżkę katalogów override/contollers/front/. W przypadku istnienia pliku otwieramy go do edycji. Jeżeli w katalogu nie ma pliku ContactController.php to go dodajemy poprzez dopisanie poniższego kodu:

<?php

class ContactController extends ContactControllerCore {
  
  private $googleMapsApiKey = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';
  
  public function initContent()
  {
    parent::initContent();

    $this->registerJavascript(
      'google-maps-api',
      'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key='.$this->googleMapsApiKey.'&callback=myMap',
      ['server' => 'remote', 'position' => 'bottom', 'priority' => 999, 'attribute' => 'defer']
    );

    $this->registerJavascript(
      'google-map',
      'themes/TWÓJ_SZABLON/assets/js/google-map-contact.js',
      ['server' => 'remote', 'position' => 'head', 'priority' => 999]
    );     
  }   
}

wartość $googleMapsApiKey należy zastąpić własnym kluczem map Googla, który możemy zdobyć przechodząc instrukcję dostępną tutaj: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/adding-a-google-map#key. Należy również zmienić nazwę TWÓJ_SZABLON na nazwę katalogu, w którym znajduje się szablon, w którym ma być wyświetlana mapka.

W przypadku kiedy plik ContactController.php już istnieje należy dodać do niego linie odpowiadające za dodanie kodu javascript i zmienną googleMapsApiKey. W tym przypadku w metodzie initContent:

    $this->registerJavascript(
      'google-maps-api',
      'https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key='.$this->googleMapsApiKey.'&callback=myMap',
      ['server' => 'remote', 'position' => 'bottom', 'priority' => 999, 'attribute' => 'defer']
    );

    $this->registerJavascript(
      'google-map',
      'themes/TWÓJ_SZABLON/assets/js/google-map-contact.js',
      ['server' => 'remote', 'position' => 'head', 'priority' => 999]
    );  


Dodatkowe informacje dotyczące dodawania plików js i css w sklepie PrestaShop w wersji 1.7+ można znaleźć pod adresem: https://developers.prestashop.com/themes/assets/index.html.

Na koniec należy jeszcze wyczyścić pliki cache. W panelu administracyjnym w zakładce Zaawansowane->wydajność należy kliknąć przycisk Wyczyść pamięć podręczną. Wchodzimy na stronę kontaktu, na której powinien widnieć już formularz kontaktowy, taki jak na poniższym obrazku.

prestashop google maps

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij " Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej