Dlaczego warto przeprowadzać testy A/B w sklepie internetowym?


Dlaczego warto przeprowadzać testy A/B w sklepie internetowym?

Skuteczna sprzedaż w sieci jest jak najbardziej osiągalna jeśli tylko będziemy prowadzić działania na wielu polach. Google Ads, content marketing, marketplace`y, ale także wszelkiego rodzaju testy, czy analizy prowadzą do osiągania optymalnych efektów finansowych. Jednym z bardzo pomocnych narzędzi są testy A/B. Testy tego rodzaju są szczególnie cenne właśnie w kontekście prowadzonego sklepu internetowego. Dążąc do jak najlepszej obsługi e-klienta to właśnie testy A/B pomagają budować wśród konsumentów jak najlepsze doświadczenie, poprzez weryfikację efektywności poszczególnych elementów składających się na e-biznes.

Czym są testy A/B?

Testy A/B służą temu, by porównać efektywność dwóch różnych wersji np. strony internetowej, reklamy PPC, aplikacji mobilnej lub kampanii marketingowej, w celu ustalenia, która wersja działa lepiej wg zachowań użytkowników i przynosi lepsze wyniki biznesowe. W testach A/B tworzone są dwie wersje w/w działań marketingowych, które będą się od siebie różnić jednym elementem, np. nagłówkiem, kolorem przycisku, obrazka wykorzystanego w sliderze itd. Różniące się od siebie wersje np. mailingu prezentowane są użytkownikom losowo. Następnie śledzone jest ich zachowanie m.in. poprzez weryfikację kliknięć czy też czasu spędzonego na zapoznaniu się z mailem.

Jeśli tylko wystarczająca liczba danych zostanie już zgromadzona, analizowane są wyniki w celu określenia, która wersja działa lepiej. Jeśli wersja B przynosi lepsze wyniki, to zazwyczaj zostaje wybrana jako wersja preferowana, a w kolejnym kroku można przeprowadzić kolejny test, aby zoptymalizować jeszcze bardziej.

Testy A/B to bardzo popularne narzędzie stosowane w marketingu internetowym. Pozwalają na mierzenie skuteczności działań marketingowych i podejmowanie decyzji opartych na danych, a nie tylko na intuicji czy przeczuciach. Jest to o tyle ważne działanie, że nawet w obszarze jednej branży w jednym e-sklepie będą skuteczne inne działania niż w drugim.

Testy A/B – dlaczego warto je przeprowadzać?

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliśmy się przeprowadzić testu A/B dla różnego rodzaju działań marketingowych promujących prowadzony sklep internetowy warto przyjrzeć się korzyściom jakie niesie za sobą wprowadzenie tego rodzaju testów w strategii e-biznesowej:

 • lepsza skuteczność prowadzonych działań marketingowych – testy A/B umożliwiają porównanie dwóch różnych wersji samej strony, sklepu, mailingu czy kampanii GoogleAds i porównanie tych wersji po to, by sprawdzić, która z nich jest skuteczniejsza,
 • optymalizacja kosztów i czasu – przeprowadzone testy A/B pozwalają wyeliminować te kampanie, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów i przenieść budżet w te przestrzenie marketingowe, które są skuteczne,
 • użyteczność strony czy e-sklepu na wyższym poziomie – testy A/B umożliwiają zweryfikowanie tego, co działa na stronie czy sklepie a co nie działa. Dlatego też dzięki testom skutecznie można poprawiać doświadczenie użytkownika,
 • wyższa konwersja – testowanie różnego rodzaju elementów i wyselekcjonowanie tych skutecznych to działania, które możliwe są do przeprowadzenia dzięki testom A/B. W ten sposób można regularnie zwiększać konwersję sprzedaży,
 • mierzenie skuteczności działań na różnych rynkach i w różnych grupach docelowych - testy A/B pozwalają na badanie skuteczności działań marketingowych w różnych krajach, regionach a także grupach docelowych.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzonych testów A/B i co można poprzez nie osiągnąć?

Testy A/B powinno się przeprowadzać głównie po to, by zwiększać konwersję z prowadzonych działań marketingowych. Podstawowym założeniem testów jest dążenie do tego, by sklep internetowy skutecznie zachęcał użytkowników do m.in. dokonania zakupów. Należy też mieć świadomość tego, że poziom konwersji zależny jest bardzo wielu zmiennych. Wpływ na uzyskiwany CR (conversion rate) mają tak wydawałoby się błahe elementy sklepu online jak kolorystyka, umiejscowienie przycisków, ale także sam układ strony i wiele innych. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie w zasadzie serii testów A/B, dzięki którym doprowadzimy e-sklep do takiej kondycji, która pozwoli osiągać optymalne wyniki sprzedażowe.

Miejmy też na uwadze to, że testy A/B nie są zarezerwowane wyłącznie do ich przeprowadzania na stronach internetowych czy e-sklepach. Testy tego typu sprawdzają się równie dobrze we wspominanych już kampaniach mailingowych, Google Ads, Facebook Ads, etc.

W jaki sposób przygotować się do testów A/B?

Do testów A/B powinniśmy się odpowiednio przygotować, należy podejść do nich rozsądnie, by opracować mającą sens strategię. Warto więc podjąć odpowiednie kroki, by testy przyniosły jak najlepsze rezultaty.

W pierwszej kolejności należy wybrać zmienną dla przeprowadzanego testu. Niezależnie od tego czy analizujemy kampanię Google Ads czy też sam sklep internetowy możliwe, że konieczne jest przeprowadzenie wielu zmiennych. Jednak sam test A/B powinien mierzyć jeden czynnik, dzięki czemu uda się zmierzyć jego skuteczność. Jeśli wprowadzimy większą ilość zmiennych, możemy mieć problemy z oceną tego, co realnie wpłynęło na ten czy inny wynik. W przypadku, kiedy zależy nam na przeprowadzeniu większej ilości zmiennych, dla każdej przygotujmy osobny test.

Musimy też określić cel dla przygotowywanego testu A/B. To znaczy powinniśmy zdecydować się co testujemy, czy będzie to współczynnik CTR, ruch na stronie, czas spędzony na stronie przez użytkownika, wskaźnik porzuceń koszyków czy zapis na newsletter.

W kolejnym kroku powinniśmy skoncentrować się na przygotowaniu wersji badanej i kontrolnej dla testu A/B. Jeśli więc zależy nam na zweryfikowaniu np. układu strony produktowej testujemy aktualną wersję tej strony (wersja kontrolna) oraz stronę z nowym układem (wersja badana). Warto w tym teście skorzystać z dostępnych narzędzi i praktyk, które pomogą nam ocenić co konkretnie wymaga modyfikacji. Do dyspozycji mamy mapę cieplną, analizę ścieżki klienta, formularz opinii, rejestrację sesji na stronie, różnego rodzaju oprogramowanie do analizy zachowań użytkowników. Warto też zapoznać się z raportem Google Analytics w kontekście ścieżek konwersji czy przepływu celów.

Kolejną istotną kwestią jest określenie grup testowych. W zależności od tego, jaki będziemy weryfikować element powinniśmy odpowiednio skonfigurować grupy testowe. Np. w przypadku newslettera powinniśmy wyznaczyć co najmniej dwie grupy. Jeśli natomiast zależy nam na wytypowaniu elementów do zmiany na stronie internetowej powinniśmy już skupiać się na czasie trwania testów. Musimy wyznaczyć taki czas, by uzyskać odpowiednią ilość wyświetleń.

Po wykonanym teście trzeba go przeanalizować

Po przeprowadzeniu testu A/B należy przejść do przeanalizowania wyników. Tylko odpowiednia analiza pozwoli zweryfikować to, która wersja kampanii, strony internetowej, newslettera, kampanii Google Ads jest skuteczniejsza. Oto kilka kluczowych elementów, które warto przeanalizować:

 • liczba konwersji - należy porównać liczbę konwersji (czyli liczbę użytkowników, którzy wykonali pożądaną akcję) dla obu wersji testu A/B i wybrać tę, która przyniosła lepsze wyniki,
 • średni czas spędzony na stronie - warto sprawdzić, która wersja testu A/B przyciągnęła użytkowników na dłużej i zwiększyła czas spędzony na stronie,
 • średni wskaźnik odrzuceń - należy porównać wskaźnik odrzuceń dla obu wersji testu A/B i wybrać tę, która przyciągnęła większą liczbę użytkowników i zredukowała liczbę odrzuceń,
 • średni koszt na konwersję - warto porównać koszt na konwersję dla obu wersji testu A/B i wybrać tę, która pozwala na osiągnięcie celów biznesowych przy mniejszych kosztach,
 • preferencje użytkowników - warto zbadać preferencje użytkowników i dowiedzieć się, która wersja testu A/B jest bardziej popularna i lepiej dopasowana do ich potrzeb i oczekiwań,
 • różnice w zachowaniach użytkowników - warto przeanalizować, czy istnieją znaczące różnice w zachowaniach użytkowników pomiędzy obiema wersjami testu A/B, takie jak np. wybór różnych opcji lub wyświetlanie się różnych treści.

Analiza tych elementów pozwala na dokładne porównanie dwóch wersji testu A/B i wybór tej, która jest bardziej skuteczna i przynosi lepsze wyniki biznesowe.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij " Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej