PrestaShop 1.7 – tworzenie profilu nowego użytkownika


Aby dodać nowy profil pracownika w PrestaShop 1.7 przejdź do Panelu Administracyjnego swojego sklepu. W menu po lewej stronie wybierz kolejno Konfiguruj, Zaawansowane i Zespół. W nowym sklepie będzie tylko jedno aktywne konto, które zostało utworzone podczas zakładania i konfigurowania sklepu PrestaShop. 

prestashop 1.7 profil pracownika tworzenie

Na nowo otwartej stronie widnieje spis utworzonych kont oraz Opcje pracowników. Tutaj można określić minimalny odstęp czasu, który musi upłynąć aby ponownie zmienić hasło dostępu do panelu. Czas ten podany jest w minutach. Dodatkowo znajduje się opcja dotycząca zapamiętywanie języków formularzy w panelu każdego pracownika. Aby przejść do tworzenia nowego profilu naciśnij +Dodaj nowego pracownika w prawym górnym rogu.

prestashop dodawanie pracownika panel sklepu

Proces dodawania nowego pracownika w PrestaShop 1.7 podzielony został na trzy główne sekcje:

  • Pracownicy,
  • Profile,
  • Uprawnienia.

PRACOWNICY

W celu założenia nowego konta pracownika w PrestaShop musisz podać:

  • Imię,
  • Nazwisko,
  • Adres e-mail, z którego będzie logował się pracownik,
  • Hasło składające się z minimum 8 znaków,
  • Domyślną stronę, która będzie otwierana po zalogowaniu się do konta,
  • Język panelu administracyjnego,
  • Profil uprawnień czyli poziom uprawnień dostępu do sklepu. Opcja ta zostanie omówiona z większymi szczegółami w dalszej części wpisu. 

Dodatkowo za pomocą suwaków można zapisać się do newslettera PrestaShop oraz włączyć lub wyłączyć całe konto. Tak – konto aktywne, Nie – konto nieaktywne. 

prestashop nowy pracownik

PROFILE

Domyślnie, w PrestaShop 1.7, wgrane są cztery profile określające poziom uprawnień dostępu dla poszczególnych grup. 

Administrator – posiada nieograniczony dostęp do całego profilu administracyjnego sklepu i może dokonywać dowolnych zmian. 

Logistyk – posiada dostęp do sekcji sklepu związanych z magazynem i obsługą wysyłek. 

Tłumacz – posiada dostęp do sekcji powiązanych z treściami widocznymi na froncie sklepu takimi jak: produkty, kategorie, tłumaczenia, wyszukiwarka, strony statyczne CMS 

Sprzedawca – posiada dostęp do sekcji niezbędnych do obsługi sprzedaży: produkty i sprzedaż, zamówienia, baza klientów oraz statystyki zamówień. 

W celu zdefiniowania nowego profilu dostępów do sklepu wybierz w prawym, górnym rogu +Dodaj nowy profil.

Tutaj można także zmieniać nazwy domyślnych (oraz nowych) profili lub całkowicie je usunąć.

prestashop dostępy prestashop

UPRAWNIENIA

Ostatnia sekcja służy do zmieniania lub określania uprawnień (dostępów) dla istniejących i nowych profili użytkowników. Każdy profil użytkownika może posiadać swoje indywidualnie określone dostępy do zaplecza sklepu. Domyślnie Sprzedawca posiada dostęp tylko do podglądu Marek produktów w zakładce Marki&Dostawcy. Jeżeli chcesz aby Twój Sprzedawca mógł samodzielnie dodawać nowe Marki w sekcji ustawienia można mu przyznać dostęp także do dodawania, edytowania i/lub usuwania Marek. Uprawnienia do poszczególnych zakładek sklepu można przyznawać bowiem w ramach podglądu, dodawania, edycji i usuwania. Sekcja Uprawnienia przyznaje także dostęp do zainstalowanych na sklepie modułów. W ramach modułu pracownik może uzyskać wgląd do modułu, może go konfigurować lub odinstalować. 

prestashop uprawnienia w sklepie

Każdy profil można dowolnie definiować w ramach bieżących potrzeb, z wyjątkiem Administratora. Tu dostęp jest do wszystkich opcji i nie można go ograniczać. Warto pamiętać o tym, że uprawnienia zmieniają dostępy dla wszystkich pracowników w ramach danego profilu. 

Para garantizar la máxima comodidad a los usuarios al utilizar el sitio web, esta página utiliza archivos de cookies. La información detallada está disponible en nuestro Política de privacidad. Hacer clic " Estoy de acuerdo", para que esta información ya no se muestre