PrestaShop 1.7 - zarządzanie statusami


Status zamówienia w PrestaShop informuje klienta o aktualnym stanie złożonego zamówienia. W PrestaShop 1.7 możemy, w ramach potrzeb, dodawać lub zmieniać tak domyślne jak i nowe statusy.

Aby dodać nowy status zamówienia w PrestaShop 1.7 w panelu administracyjnym przejdź do konfiguruj -> preferencje -> zamówienia (configure -> shop parameters -> order settings). Wybierz zakładkę statusy.

Prestashop nowy status

 

Jak dodać nowy status zamówienia w PrestaShop 1.7

W prawym górnym rogu kliknij +dodaj nowy status zamówienia. Na nowej stronie musisz nadać nazwę nowemu statusowi i dodać jego tłumaczenia. Możesz mu przypisać ikonę oraz nadać i określony kolor. Poniżej można przypisać dodatkowe akcje do każdego tworzonego statusu np. ustawić by dany szablon e-mail był wysłany przy zmianie tego statusu zamówienia. Na koniec kliknij zapisz.

statusy presetashop zmiana

W celu dodania nowego statusu zwrotu w tabeli statusów zwrotów naciśnij znak plusa i postępuj podobnie jak przy dodawaniu nowego statusu zamówienia. 

prestashop 1.7 edycja statusu

 

Jak edytować status w PrestaShop 1.7

Aby edytować istniejący status zamówienia z listy statusów wybierz ten przeznaczony do edycji. Kliknij ikonę edytuj. Dokonaj zmian i kliknij zapisz

Para garantizar la máxima comodidad a los usuarios al utilizar el sitio web, esta página utiliza archivos de cookies. La información detallada está disponible en nuestro Política de privacidad. Hacer clic " Estoy de acuerdo", para que esta información ya no se muestre